Ηλικιακή περίοδος κατάκτησης φωνημάτων

Ανά ηλικία το παιδί κατακτά συγκεκριμένους ήχους της ελληνικής γλώσσας. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και μια μικρή απόκλιση (π.χ. 2-3 μηνών) δε θα πρέπει να σας ανησυχήσει, αλλά να σας θέσει σε επαγρύπνηση και να παρατηρείτε την εξέλιξη του παιδιού και αν διαπιστώσετε μεγάλη απόκλιση ή σας ανησυχήσει κάτι άλλο να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή.

Read more

Αρθρωτικές Φωνολογικές διαταραχές

1. Φωνολογική Διαταραχή

Φωνολογία

Η φωνολογία είναι ένας κλάδος της γραμματικής που ασχολείται με τους ήχους που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα για τη μετάδοση γλωσσικών σημάτων. Εξηγεί τον τρόπο που συνδυάζονται οι ήχοι μιας γλώσσας και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι ήχοι μέσα στον εγκέφαλο με στόχο την παραγωγή ομιλίας.

Read more

Αυτισμός

Ορισμός

Κάποτε ο αυτισμός ήταν μια άγνωστη διαταραχή που θεωρείτο ψυχική ασθένεια και δεν αντιμετωπιζόταν με τον δέοντα τρόπο. Πλέον είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό και αντιμετωπίζεται με συνετό τρόπο.

Ο όρος αυτισμός προέρχεται από τη λέξη “εαυτισμός”, δηλαδή κλεισμένος στον εαυτό του. Αυτισμός είναι η ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή του νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από την περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Κanner (1943) αυτισμός είναι μια εγγενής διαταραχή του συναισθήματος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να «δούμε» τον αυτισμό μέσα από τα μάτια ανθρώπων με αυτισμό.

Read more