Ηλικιακή περίοδος κατάκτησης φωνημάτων

Ανά ηλικία το παιδί κατακτά συγκεκριμένους ήχους της ελληνικής γλώσσας. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και μια μικρή απόκλιση (π.χ. 2-3 μηνών) δε θα πρέπει να σας ανησυχήσει, αλλά να σας θέσει σε επαγρύπνηση και να παρατηρείτε την εξέλιξη του παιδιού και αν διαπιστώσετε μεγάλη απόκλιση ή σας ανησυχήσει κάτι άλλο να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή.

 

Παρακάτω παρατίθενται τα φωνήματα που αναμένουμε ανά ηλικιακή ομάδα.

Ηλικιακή περίοδος κατάκτησης

Φωνήματα

2,6 – 3,0 ετών

μ , π, μπ,τ, κ (κα-κο-κου-κι-κε), γκ

3,0 – 3,6 ετών

ν , ντ, β,χ (χα-χο-χου-χι-χε-χια-χιε-χιο-χιου), γ (γα-γο-γου-γι-γε)

3,6 – 4,0 ετών

φ , σ, ζ, λ (λα-λο-λου-λι-λε)

εμφάνιση ορισμένων συμπλεγμάτων (δύο σύμφωνα μαζί, π.χ. σπ)

4,0 – 4,6 ετών

θ , δ, λ (λια-λιε-λιο-λιου), ξ, ψ

4,6 – 5,0 ετών

τς , τζ

5,0 – 5,6 ετών

εμφάνιση του ρ , εμφάνιση τριπλών συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. στρ)

5,6 – 6,0 ετών

κατάκτηση του ρ , κατάκτηση όλων των συμπλεγμάτων

*Από την ηλικία των 3,6 ετών το παιδί κατακτά όλο και περισσότερα συμπλέγματα.

Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (ΠΣΛ), (1995). Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης. Αθήνα