Σύνδρομο Εύθραυστου Χ

Ορισμός

Κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από 46 χρωμοσώματα κατανεμημένα σε ζεύγη. Από τα ζεύγη χρωμοσωμάτων, το ένα κληρονομείται από τον πατέρα και το άλλο από τη μητέρα. Έτσι κάθε αγόρι έχει ένα χρωμόσωμα Υ από τον πατέρα και ένα Χ από τη μητέρα και κάθε κορίτσι ένα δύο χρωμοσώματα Χ, ένα από τον πατέρα και ένα από τη μητέρα.

Read more