Νοητική Υστέρηση

Μέχρι τον 17ο αιώνα η νοητική υστέρηση παρομοιαζόταν με ψυχική νόσο και την αντιμετώπιζαν με λανθασμένο τρόπο. Μετά τον 19ο αιώνα ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες έρευνας και σωστής αντιμετώπισης της νοητικής υστέρησης και έγιναν σημαντικά βήματα τόσο για την κατανόηση τής όσο και για την αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση.

Read more

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. όπου έγινε γνωστός από τον Δημοσθένη, ο οποίος φαίνεται να προσπάθησε να θεραπευτεί χρησιμοποιώντας πετραδάκια κάτω από τη γλώσσα του. Με το πέρας των χρόνων πολλοί επιστήμονες και παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες διαφόρων ειδικοτήτων ασχολήθηκαν με τον τραυλισμό είτε λόγω προσωπικού βιώματος είτε από ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη διαταραχή. Οι νεότερες και πιο γνωστές προσωπικότητες που γνωστοποιήθηκε ότι αντιμετώπιζαν αυτή τη δυσκολία ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’ της Αγγλίας, ο Lenin, o Roosevelt, ο Μέγας Ναπολέων κ.α.

Read more

Αφασίες

Ορισμός

Ο λόγος είναι το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. Μέσω αυτού ανταλλάσσουν ιδέες, γνώσεις, απόψεις, συναισθήματα και πληροφορίες. Ο λόγος χωρίζεται

  • στον εξωτερικό, που αναφέρεται στην κατανόηση των προφορικών και γραπτών λέξεων και την έκφραση των σκέψεων προφορικά ή γραπτά
  • στον εσωτερικό, που αφορά τις σιωπηλές διαδικασίες της σκέψης.

Για την πραγμάτωσή του πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά η άρθρωση, η αναπνοή, η φώνηση και η αντήχηση.

Read more

Γλωσσική καθυστέρηση

Η γλώσσα είναι ένας αποδεκτός κώδικας επικοινωνίας από την κοινωνία, ο οποίος αποτελείται από ένα σύστημα σημείων που χρησιμοποιούν τα μέλη της προκειμένου να μεταφέρουν πληροφορίες, επιθυμίες, συναισθήματα και γνώσεις. Η γλώσσα έχει κάποια βασικά στάδια εξέλιξης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και τα βασικότερα εξελίσσονται στην παιδική ηλικία.

Read more